Fundacja: O nas

glowna-tez chcemy bycFundacja „Też chcemy być“

Fundacja powstała w 2011 roku. Założycielami są trzy rodziny, których dzieci dotknięte są niepełnosprawnością intelektualną. Kiedy nasze dzieci kończyły zawodową szkołę specjalną stanęliśmy przed trudnym wyzwaniem: jak wprowadzić je w dorosłe już życie, mając pełną świadomość, jak niewielkie są ich szanse na znalezienie jakiejkolwiek, choćby okresowej, pracy (nie mówiąc już o stałym zatrudnieniu); jak zorganizować ich czas, a wreszcie – to najtrudniejsze pytanie, które w okresie szkolnym można było jeszcze odłożyć na później: co zrobić, jak zapewnić im w miarę normalne życie, gdy nas już zabraknie, nie byli skazani wyłącznie na zasiłek, rentę socjalną i życie w domu opieki społecznej…

Tak narodził się pomysł powołania do życia Fundacji „Też chcemy być”, która – dzięki zespoleniu wysiłków rodziców – spróbuje odpowiedzieć na sformułowane wyżej pytania, a jednocześnie działać na rzecz zmiany negatywnych stereotypów, jakimi otoczone są osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

start

Każdy ma prawo do radości

I o to nam właśnie chodzi. Dlatego organizujemy wiele wspólnych imprez. Może to być kulig, albo wspólna wyprawa na fotograficzne „safari“ w Biebrzańskim Parku Narodowym, dwudniowy spływ Liwcem, ale także wspólne świętowane urodziny naszych podopiecznych; wspólne wyprawy na kręgle, „wyścigi“ na torze cartingowym, czy też – w ramach zajęć z WF – lodowisko na rynku Starego Miasta, albo – już po zajęciach – na Stadionie Narodowym.
Do tego dochodzi udział w różnego rodzaju zawodach sportowych, a także wolontariat przy obsłudze kolejnych, największych biegów maratońskich w Warszawie.
No i wspólna praca, jak przy obsłudze Gali Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (w Pałacu Prezydenckim) oraz dwudniowych Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, (FISE zleciła nam pomoc przy pakowaniu i transporcie konferencyjnych materiałów dla ok 400 osób, a także prowadzenie recepcji oraz obsługę sklepiku z wyrobami, wytwarzanymi przez firmy działające w systemie ekonomii społecznej, wsparcie obsługi cateringowej, a na koniec – porządkowanie).
Na tym jednak nie koniec. Nasi podopieczni pracowali też przy obsłudze co najmniej 10 dużych spotkań organizowanych przez Centrum Edukacji Społecznej – Doświadczenie i Przyszłość, w ramach cyklu, poświęconego dwudziestopięcioleciu III RP i wyborów czerwcowych, a także – w zamian za użyczone pomieszczenia – pracują przy porządkowaniu i sprzątaniu budynku Fundacji Centrum Prasowe oraz przy przygotowaniu do remontu lokalu, w którym powstanie klubokawiarnia „Pożytecznych“, jako miejsce ich przyszłej pracy.
Działamy razem! I to jest najważniejsze. Nie tylko dlatego, że tak jest łatwiej. Za rzecz szczególnie cenną, może nawet najcenniejszą, uważamy to, że po kilku latach wspólnej działalności, choć każdego roku dołączają do nas nowe osoby, nasi podopieczni tworzą dziś zgraną grupę przyjaciół, wzajemnie się wspierających i zdolnych do wspólnej pracy.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA NIE WYKLUCZA Z ŻYCIA

Teledysk kampanii „Też Chcemy Być”


Niepełnosprawność to nie koniec świata, choć niejeden z nas tak właśnie w którymś momencie myślał.
To wcale nie jest banał, że nasze dzieci uczą nas patrzeć na świat inaczej, wrażliwiej i cieplej.

Mamy siłę na to, aby walczyć o godne życie dla naszych pięknych Innych.