Spółdzielnia: O nas

Spółdzielnia Socjalna „Pożyteczni”

Spółdzielnia Socjalna “Pożyteczni” to drugie “sztandarowe” przedsięwzięcie Fundacji “Też chcemy być”. Nasz cel to stworzenie miejsc pracy dla podopiecznych Fundacji, którzy – z racji swoich dysfunkcji – mają znikome szanse na zatrudnienie i najczęściej są skazani na bezrobocie. Chodziło również o znalezienie takiego modelowego rozwiązania, przy którym – po pierwsze – to nie nasi podopieczni będą szukać zatrudnienia, ale sami stworzą własne miejsca pracy i – ewentualnie – zatrudnią osoby pełnosprawne do wykonania tych czynności, które przekraczają ich możliwości. Po drugie – nie będą tylko pracownikami najemnymi, lecz pełnoprawnymi współwłaścicielami, ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami. Wybraliśmy formę spółdzielni socjalnej (nasi podopieczni są jej pełnoprawnymi członkami, spółdzielcami), bo – naszym zdaniem – najpełniej spełnia nasze oczekiwania. Spółdzielnia “Pożytecznych” oficjalnie zarejestrowana została w KRS w grudniu 2013 r. Wcześniej, przez rok byliśmy szkoleni przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), ucząc się m.in. podstaw prawa spółdzielczego i prawa pracy, a także tego, jak przygotować profesjonalny biznesplan, aby na koniec szkolenia obronić go w procedurze konkursowej przed Wysoką Komisją.

Przygotowany (i obroniony) przez nas projekt przewiduje uruchomienie klubokawiarni, w której oprócz kawy, ciastek itp, można byłoby również kupić prezenty wykonane przez osoby niepełnosprawne, ale także fotografie artystyczne, grafiki, itp – zarówno profesjonalistów, jak i znakomitych amatorów – oraz “kolekcjonerskie” meble – krzesła, sygnowane przez znane osobistości, czy na przykład reprinty wspaniałych plakatów filmowych z okresu międzywojennego – zarówno polskich, jak i hollywoodzkich (mamy do nich dostęp i prawo upowszechniania). Poza tym, obok oferty “gastronomicznej”, planujemy również organizowanie różnego rodzaju spotkań z twórcami, naukowcami i po prostu – ciekawymi ludźmi, czy mini-koncertów i recitali. Wszystko to razem ma tworzyć szczególny klimat naszej klubokawiarni, jako miejsca otwartego na Innych i przełamującego bariery, dzielące świat pełno- i niepełnosprawnych. Swoje pierwsze “prawdziwe pieniądze” – już jako “Pożyteczni” – zarobili, gdy zatrudnieni zostali do spakowania ponad 300 paczek z prezentami świątecznymi, przygotowanymi do wysłania przez FISE. Potem były kolejne zlecenia.

Nasi podopieczni pracowali m.in. przy obsłudze co najmniej 10 dużych spotkań organizowanych przez Centrum Edukacji Społecznej – Doświadczenie i Przyszłość, w ramach cyklu, poświęconego dwudziestopięcioleciu III RP i wyborów czerwcowych. W okresie poszukiwania lokalu, w pomieszczeniach “Warsztatu”, przy Placu Konstytucji 4. zorganizowaliśmy wystawę fotografii afrykańskich Ryszarda Kapuścińskiego oraz spotkanie z Alicją Kapuścińską, a także jedyna w swoim rodzaju, pierwsza w kraju wystawa “Polacy i Rosjanie we wzajemnej karykaturze”. Wreszcie, mogliśmy po raz pierwszy pokazać naszą wystawę fotograficzną – “Zawrót głowy”. “Pożyteczni” dwukrotnie zatrudnieni zostali również przy obsłudze Gali Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku oraz dwudniowych Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej. Teraz przed nimi praca we własnej Klubokawiarni.