Spółdzielnia: statut

Spółdzielnia Socjalna
„Pożyteczni”

Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia Socjalna „Pożyteczni” w Warszawie.
2. W dalszej części Statutu zwana jest „Spółdzielnią”.

pobierz cały statut Spółdzielni (.pdf)