Fundacja – Mały Grant

Dzięki wsparciu w ramach Małego Grantu możemy realizować program Żyj Zdrowo i Sportowo.

Dziękujemy m.st. Warszawa za sfinansowanie projektu ” Smacznie, zdrowo i sportowo – warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”