Spółdzielnia: statut

Spółdzielnia Socjalna
“Pożyteczni”

Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia Socjalna “Pożyteczni” w Warszawie.
2. W dalszej części Statutu zwana jest “Spółdzielnią”.

pobierz cały statut Spółdzielni (.pdf)