O Nas

Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni

Po rocznym szkoleniu, organizowanym przez FISE, w 2014 wystartowało nasze drugie sztandarowe przedsięwzięcie – Spółdzielnia Socjalna „Pożyteczni“, w której podopieczni Fundacji będą pełnoprawnymi członkami i pracownikami.
Nasz projekt otworzenia w Warszawie „Prezenciarni“, która byłaby swego rodzaju połączeniem placówki handlowej, galerii sprzedającej atrakcyjne prezenty oraz kawiarni, w której światy niepełno- i pełnosprawnych mogłyby współistnieć ze sobą – przeszedł zwycięsko procedurę konkursową i uzyskał dofinansowanie w wysokości 118 tys. zł. Obecnie jesteśmy w trakcie jego realizacji.

Nasze cele

Wg danych Raportu, przygotowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, w związku z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych,